Calendar creștin ortodox 30 august 2022. Marți este prăznuit Sfântul Alexandru. Rugăciunea făcătoare de minuni care trebuie rostită în această zi sfântă

Pe 30 august, în calendarul creștin ortodox este mare sărbătoare. Credincioșii îl cinstesc marți pe Sfântul Alexandru. Iată cum trebuie să se roage pentru sănătate și pentru împlinirea dorințelor.

Una dintre sărbătorile importante ale lunii august este cea dedicată Sfântului Alexandru. Acesta este prăznuit în calendarul creștin ortodox în fiecare an, pe data de 30 august.

Iată cine a fost Sfântul Alexandru, dar și ce rugăciune trebuie să rostească toți credincioșii astăzi.

Calendar creștin ortodox 30 august 2022. Cine a fost Sfântul Alexandru?

Sfântul Alexandru este prăznuit în calendarul creștin ortodox pe data de 30 august. Conform credinței creștine, marele sfânt a fost episcop în Constantinopol în timpul împăratului Constantin cel Mare. Astfel, el a participat la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 325.

Atunci, dar și în fiecare clipă a vieții sale, Sfântul Alexandru a fost un mare apărător al credinței creștine. El i-a ținut piept lui Arie, cel care predica o învățătură care nu corespundea tradiției și credinței Bisericii.
Sfântul Alexandru a luptat pentru a face auzit cuvântul lui Dumnezeu, pentru a-l duce mai departe și pentru a nu fi răspândite informații false despre Iisus Hristos. Acesta este motivul pentru care Sfântul Alexandru a reacționat dur în momentul în care Arie a susținut că Fiul nu este veșnic, ci a fost creat de Tatăl, potrivit crestinortodox.ro.

Sfântul Alexandru, unul dintre cei mai mari apărători ai credinței creștine, a murit în anul 337, la vârsta de 98 de ani.

Pe 30 august 2022, în calendarul creștin ortodox nu este prăznuit doar Sfântul Alexandru, ci și Sfântul Ierarh Varlaam, dar și Cuviosul Ioan de la Rasca și Secu.

Rugăciunea făcătoare de minuni către Sfântul Alexandru. Alungă tristețea și aduce liniște sufletească

Pe 30 august, atunci când în calendarul creștin ortodox este prăznuit Sfântul Alexandru, se spune că există o rugăciune făcătoare de minuni pe care toți credincioșii ar trebuie să o rostească. Această rugăciune închinată Sfântului Alexandru are puterea de a aduce liniște sufletească celor care se confruntă cu probleme mari.

„Suflete, suflete al meu, pentru ce te plângi la Domnul? Căci lenea ta pentru chinurile veșnice mijlocitoare îți este. Dacă darul lui Dumnezeu l-ai cunoaște, cu lacrimi fierbinți ai plânge, suspinând și întristându-te pentru orice păcat, pentru cel mic și pentru cel mare. Strigă către Stăpâna ta să nu te lovească mânia Celui ce ține toate cu dreapta Sa atotputernică, însă eu, păcătosul și leneșul, cel ce am limba vicleană, cum mă voi ruga Stăpânei mele ca să mă izbăvească Domnul de înfricoșata Judecată? Căci tot timpul mă cutremur în inima mea cugetând la înfricoșata Judecată ca să fiu izbăvit de chinurile cele veșnice și de viermele cel neadormit și de întunericul cel mai din afară și de flăcările cele nestinse. Miluiește-mă pe mine, păcătosul robul Tău (numele), ca pe Pavel Apostolul, pe care mai mult decât pe toți l-ai iubit, și nu întoarce fața Ta de la mine, cel sărman, în acea Zi înfricoșată de care se cutremură sufletul meu și se îngrozesc mădularele trupului meu. Doamne, izbăvește-mă pe mine de înfricoșatul ceas, ca să nu mă depărtez de mila Ta. Îi rog pe Sfinții îngeri și Arhangheli, pe prooroci și mucenici și pe toți sfinții să se roage lui Dumnezeu pentru sufletul meu. Pentru rugăciunile voastre să întoarcă Stăpânul mânia Lui de la mine, păcătosul. Iar tu, Preacurată Doamnă Fecioară, care ai îndrăzneală la Fiul tău pentru robii Tăi, nu uita ostenelile robului tău (numele). Stăpâne Mântuitorule, din săracul meu suflet, Ție mă rog, izbăvește-mă de durerea păcatelor mele și primește-mă întru bucuria vieții celei nesfârșite, în care se preamărește Preasfânt Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”, aceasta este rugăciunea către Sfântul Alexandru, potrivit doxologia.ro.