Calendar ortodox 2 octombrie 2022. Sărbătoare mare, cu cruce roșie

Calendar ortodox 2 Octombrie 2022. Sărbătoare mare astăzi, la final de săptămână. Este cruce roșie, ceea ce înseamnă că se respectă mai multe tradiții și obiceiuri. Vezi ce sfânt mare este rememorat astăzi.

Sărbătoare mare la 2 octombrie
Luna octombrie are patru sărbători importante. Una dintre ele a avut loc la 1 octombrie, respectiv Acoperământul Maicii Domnului, urmată de Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași la 14 octombrie și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de mir și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor pe 26 și 27.

Și pe data de 2 octombrie este rememorat un sfânt important, despre care se spune că înlătură vrăjile și farmecele. Este vorba de Sfântul Ciprian, care a fost vrăjitor și folosof. Rugăciunea destinată lui o găsiți la finalul articolului și se spune că trebuie rostită ori de câte ori simțim că o forță negativă s-a abătut asupra noastră.

Moaștele sfântului se află în București, la Biserica Stavropoleos. Înainte să se convertească la religia creștină, Sfântul Mucenic Ciprian era un renumit vrăjitor care practica ritualuri sângeroase precum înjunghierea copiilor pentru a-i aduce cinste diavolului. Dragostea l-a făcut să se convertească la creștinism se ducă o viață fără de păcat.

Rugăciunea care dezleagă farmecele
Rugăciune către Sfântul Ciprian pentru dezlegare de farmece şi blesteme. Cea mai puternică rugăciune împotriva blestemelor și gândurilor rele puse de oamenii răi.

“Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule şi Chivernisitorule a toate, Sfânt şi slăvit eşti, Împaratul împaraţiilor şi Domnul domnilor, slavă Ţie.

Tu cel care locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului şi nevrednicului robului Tău, depărtează demonii şi stinge viclenia lor de la robii Tăi, revarsă ploaia la bună vreme peste tot pamântul şi fă-l să dea roadele lui, copacii şi viile să-şi dea deplin rodul lor, femeile să fie dezlegate şi eliberate de nerodirea pântecului, acestea şi toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă şi toată zidirea de toate legăturile diavoleşti.

Și dezleagă pe robuI Tău (numele) împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor şi ale puterilor potrivnice.
Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul parinţilor noştri, toată lucrarea satanei, Tu cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji şi de toate lucrările şi de toate legăturile lui, şi distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea PreaSfântului Tău nume.

Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul, şi dezleagă pe robul Tău (numele), de toate legăturile satanei şi dacă este legat în cer sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare sau cu fier sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor, sau cu al peştilor, sau prin necuraţie, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă a venit prin unghii de om, de animal sau gheare de pasăre, sau prin şerpi (vii sau morţi), sau prin pământul morţilor, sau dacă a venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în clipa aceasta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.

Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoşti şi ştii toate, dezleagă, sfarmă şi distruge acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele), păzeşte-l cu toţi ai casei lui de toate uneltirile diavoleşti.

Zdrobeşte cu însemnarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Tale toate puterile potrivnice.
Pustieşte, distruge şi depărtează pentru totdeauna lucrările magiei, vrăjitoriei şi fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul robul Tău cu toţi ai casei mele şi dezleagă-i de demonul de amiază, de toata boala şi de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputinţa, prostia, neînţelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, şi de toate rătăcirile şi greşelile, ştiute şi neştiute, pentru sfânt numele Tău, că binecuvântat eşti în veci. Amin.”