Calendar ortodox 3 decembrie 2022. Zi mare pentru credincioși

Calendar ortodox 3 decembrie. Ce sărbătoare este pentru credincioșii ortodocși de pretutindeni. Biserica Ortodoxă cinstește un mare sfânt care a fost înmormântat la Mănăstirea Cernica. Credincioșii țin post și se roagă pentru sănătate, fiind o perioadă de rugăciune și smerenie până la Crăciun.

Sărbătoare cu cruce neagră în Calendarul ortodox din 3 decembrie

În fiecare an, la data de 3 decembrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica. Tradiția spune că a fost convins de Mitropolitul Țării Românești, Grigorie al II-lea, să readucă la viață schitul Cernica, care era părăsit de mai bine de trei decenii. Sfântul Cuvios Gheorghe a acceptat și a orânduit acolo o mănăstire, refăcând întreaga vatră monahală în doar cinci ani, timp în care a adunat în jurul lui 103 ucenici.

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernic a trecut la cele veșnice la 3 decembrie 1806 și a fost înmormântat la Mănăstirea Cernica. În octombrie 2015, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a aprobat propunerile Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei si Dobrogei privind canonizarea Cuviosului Stareț Gheorghe, Arhimandritul de la Cernica și Căldărușani.

Alți Sfinți cinstiți în Calendarul Ortodox din 3 decembrie: Sfântul Sfințitul Mucenic Teodor, arhiepiscopul Alexandriei, Sfântul Cuvios Teodul, Sfântul Cuvios Ioan Sihastrul, episcopul Coloniei, Sfinții Mucenici Agapie, Seleuc și Mamant, Sfântul Mucenic Gavriil, episcopul Ganului și Sfântul Mucenic Anghel.

Acatistul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica

Cuvioase Părinte, de Dumnezeu purtătorule Gheorghe, odrasla pământului românesc, te-ai arătat nevoitor şi fierbinte rugător pentru neamul tău din care ai ieşit. Şi prin râvna ostenelilor pustniceşti sufletul ţi-ai ridicat la înălţimea cugetării celor dumnezeieşti, învăţând prin fapte a urma pilda vieţii celei duhovniceşti, pentru aceasta, slăvind pe Hristos, acum în ceruri cu sfinţii cuvioşi te veseleşti, pe Care roagă-L să dăruiască lumii pace şi mare milă.

Cuvioase Părinte Ghcorghe, cu voia lui Dumnezeu ţi-ai înmulţit nevoinţele pe pământul Ţării Româneşti. Si, alegând locaş călugăresc în vatra Cernicăi, nu te-ai spăimântat nici de ispite şi nici de primejdiile diavoleşti, ci înoind viaţa călugărească, întru preamărirea lui Dumnezeu şi a sfinţilor Săi, ai zidit aşezăminte monahiceşti. Pentru aceasta, roagă-L pe Milostivul Dumnezeu pentru sufletele noastre.

Cuvioase Părinte Gheorghe, lauda Cernicăi şi bucuria monahilor, prin ncvoinţe de multe feluri, sufletul ţi-ai curăţit de patimi şi ai ajuns în ceata cuvioşilor părinţi. Pentru aceasta, nu înceta a te ruga şi pentru noi să ne dăruiască, Milostivul Dumnezeu, pace şi mare milă.

Cuvioase Părinte Gheorghe, ucenicule ascultător al Sfântului Paisie, te-ai pătruns de lumină dumnezeiască. Şi în sălaşele cele duhovniceşti ale Atonului, te-ai înălţat deasupra celor pământeşti, ajungând la starea nepătimirii şi la vederea fainelor lui Dumnezeu. Ajută-ne şi pe noi Părinte, cu rugăciunile tale, să dobândim iertare de păcate, pace şi mare milă.