Calendar ortodox 4 octombrie 2022: Ce sărbătoare e marți în calendarul creștin! Rugăciunea pentru iertarea păcatelor și alinarea suferințelor

Calendar ortodox 4 octombrie 2022. Ce sărbătoare e marți în calendarul creștin și ce sfânt este prăznuit de Biserica Ortodoxă în prima zi de marți din luna octombrie.

Sărbătoare marți în calendarul creștin, atunci când Biserica face prăznuirea Sfântul Sfinţit Mucenic Ierotei, primul episcop al Atenei. La vremea Sfintei Adormiri a Maicii Domnului, Sfântul Ierotei a sosit la Ierusalim și a fost de față la înmormântarea ei.

Rugăciunea pentru iertarea păcatelor și alinarea suferințelor pe care este bine să o rostească marți, 4 octombrie 2022, credincioșii.

Calendar ortodox 4 octombrie 2022

Sărbătoare marți în calendarul creștin, atunci când Biserica face prăznuirea Sfântul Sfinţit Mucenic Ierotei, primul episcop al Atenei.

Sfântul Mucenic Ierotei este pomenit în calendarul creștin în fiecare an la data de 4 ocrombrie.

Sfântul Ierotei a fost însoțitorul Sfântului Dionisie Areopagitul și a primit credința creștină de la Sfântul Apostol Pavel, la puțin timp în urma Sfântului Dionisie. Mai după aceea, Sfântul Apostol Pavel l-a uns pe Ierotei, Episcop al Atenei.

La vremea Sfintei Adormiri a Maicii Domnului, Sfântul Ierotei a sosit la Ierusalim și a fost de față la înmormântarea ei.

Cu dumnezeiescul lui dar de cântăreț el a inspirat în multe suflete dreapta închinare, arătându-se bărbat insuflat de sus.
El s-a nevoit mult întru slujirea Cuvântului, aducând pe mulți păgâni la lumina Adevărului și bine păstorind turma cea cuvântătoare a lui Hristos. El a luat la sfârșit moarte de mucenic al lui Hristos, al Celuia Care i- a dăruit îndoita cunună a Cereștii Lui împărății: cea de Ierarh și cea de mucenic.

Calendar ortodox 4 octombrie. Rugăciune
Calendar ortodox 4 octombrie 2022. Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei, glasul al 4-lea:

Bunătate învăţându-te şi îmbărbătându-te întru toate, cu bună cunoştinţă, ca un sfinţitor cuvios îmbrăcându-te, ai scos din vasul alegerii cele negrăite; şi credinţa păzind, stadiul întocmai ai săvârşit, Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând, israeliteanul striga: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe învăţătorul Tainelor, care s-a răpit până la cer, pe Dum­nezeiescul Pavel, pe vânătorul lumii având dascăl, te-ai făcut ucenic privirii celei de sus.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ierotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limba Apostolului Pavel cea mişcată de Duhul, grăind arătat Tainele lui Dumnezeu, aceea te-a cu­prins pe tine, fericite şi te-a făcut grăitor de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Rănindu-te cu dragostea cea duhovnicească şi cu cuvinte Dumnezeieşti, vorbind cu Stă­pânul tuturor, ai pus spre tine cuvintele cele sfinţite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind Locaş de Dumnezeu Îm­podobit al Luminii Celei Veşnice, Fecioară Preacurată, spală-mă, Stă­până şi pe mine cel spurcat şi întinat de toate păcatele.