Calendar ortodox 5 noiembrie 2022. Sfinții zilei de sâmbătă

Luna noiembrie este marcată de o mulțime de evenimente importante. Înainte de Sfinții Mihail și Gavriil, avem o sărbătoare importantă și pe data de 5 noiembrie. Sunt rememorați unii dintre cei mai mari sfinți, cu un rol important în religia noastră.

Sărbătoare 5 noiembrie

Data de 5 noiembrie este una extrem de importantă pentru toți creștinii, întrucât sunt prăznuiți cu mare cinste Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia; Sfântul Ierarh Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei.

 

Tot astăzi este rememorată Sfânta Haritina, care a fost o mare credincioasă. Sfânta Haritina a trăit în timpul împăratului Diocletian (284-305). Ea a rămas orfană de mică și a fost crescută de creştinul Claudiu. Dometie, dregătorul împărătesc, a aflat dim diferite surse că Haritina este creştină, motiv pentru care a chemat-o la judecată și a decis să o facă să sufere mult.

Pentru că nu a renunțat la credinţa în Hristos, tânăra a fost tunsă şi i s-au pus cărbuni aprinşi pe cap. Ctu toate acestea, nu au omorât-o și a scăpat nevătămată. A fost aruncată apoi legată în mare, dar Dumnezeu a scos-o la liman și de data aceasta. Sfânta Haritina s-a rugat ca Dumnezeu să-i ia sufletul. În timp ce se ruga, sufletul ei a ieşit din trup şi s-a înălţat la Ceruri.

Se spune că în ziua de sâmbătă este bine să rostim rugăciuni, pentru a fi protejați de toate relele. În plus, rugăciunea de mai jos ne protejează de dușmani și de toți cei care ne vor răul. Rostește-o ori de câte ori ai nevoie, când simți că nu mai ai putere.

“Doamne, învață-mă să-Ți cunosc mă­rirea și bunătatea. Dă-mi inimă curată și lesne iertătoare și căință pentru su­pă­rările ce-am făcut altora. Fă să am dra­goste creștinească și să pot răbda cu pace toate necazurile ce-mi vin din partea lor, făcând po­runca Ta.
Mă fă­gă­duiesc să nu mai fac rău celor ce-mi fac rău; pe cel ce mă blesteamă, îl voi binecuvânta. De va flămânzi vrăjma­șul, îi voi da pâine; iar de va înseta, îl voi adăpa. De va cădea, îl voi ridica și de se va rătăci, îl voi povățui.

Doamne, eu nu sunt decât om ne­pu­tincios. De aceea, ajută-mă, cu darul Tău, să fiu statornic în poruncile Tale. Trimite binecuvântările Tale peste vrăjmașii mei și întoarce inima lor cu dragoste asupra mea. Alungă suferin­țele și neodihna ce-mi vin de la ei și ne împacă pe noi.
Dă-mi pacea Ta, Doamne, ca să putem să viețuim pe pământ cu pace, cu bucurie, și să-Ți zicem în unire, cu față senină și cu inimă curată: „Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi ier­tăm gre­șiților noștri”. Că Ție se cu­vine slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.