Calendar ortodox 9 noiembrie 2022. Rugăciune către Sfântul Nectarie

La data de 9 noiembrie, în fiecare an, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfantul Nectarie Taumaturgul, vindecatorul de cancer și alte boli grele. Iată ce rugăciune se spune!

Calendar ortodox 9 noiembrie 2022. Sfântul Nectarie, vindecătorul de cancer

Sfantul Nectarie Taumaturgul s-a născut la data de 1 octombrie 1846, în Silivria, oraș din provincia Tracia din nordul Greciei. Sfântul Nectarie a primit la botez numele de Anastasie.

Sfantul Nectarie Taumaturgul s-a dus la doar 14 ani la Constantinopol, dornic de studii. In anul 1866, a ajuns in insula Chios, unde a lucrat ca pedagog și dascăl.

La vârsta de 27 de ani, Sfantul Nectarie Taumaturgul a devinit monah la Mânăstirea Nea Moni, primind numele de Lazăr. Astfel, după un an de zile este hirotonit diacon, primind numele Nectarie.

Printre nenumăratele daruri primite de la Dumnezeu, Sfântul Nectarie a fost preaslăvit și cu darul facerii de minuni. Este considerat făcător de minuni încă din timpul vieții, fiind recunoscut că aduce vindecare bolnavilor de cancer, dar și că ascultă rugăciunile femeilor care nu pot avea copii.

Aceste minuni sunt consemnate in mai multe volume despre viata Sfantului Nectarie, conform creștinortodox.ro.

Pentru nenumăratele minuni pe care le-a făcut și încă le mai face Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Nectarie, acesta din urmă a fost numit „Taumaturgul”, adică „Vindecătorul”.

Calendar ortodox 9 noiembrie 2022. Rugăciune către Sfântul Nectarie

„O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, pri­mește a­ceastă puțină rugăciune de la noi, nevred­nicii robii tăi, căci către tine, ca la un ade­vărat izvor de tămăduiri și grabnic fo­lo­sitor și ajutător prea­minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu la­crimi fier­binți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la sus­pinele noastre și nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?

Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o, alesule ierarh, de mulți­mea tă­mă­duirilor pe care le-ai făcut, nou doc­tor fără-de-arginți arătându-te. Nu cunoaștem nici suferință și nici durere pe care să nu le poți alina.

Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bolnavi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.

Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugă­ciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecu­vântăm pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”, potrivit doxologia.