Ce se întâmplă cu alocațiile copiilor de la 1 ianuarie 2023. Marcel Ciolacu a făcut anunțul, iar Marius Budăi a confirmat

Marcel Ciolacu a confirmat marți că alocațiile copiilor vor fi indexate măcar cu rata inflației, fără să ofere mai multe detalii.

La ultima ședință a Coaliției, s-a stabilit că majorarea se va raporta la inflația din 2021, nu la cea din prezent, așa cum s-a decis în cazul pensiilor, potrivit româniatv.net.

Vești bune pentru copii și pentru părinți

Președintele PSD susține creștere finanțării educației precum și creșterea alocațiilor pentru copii, cel puțin pentru a compensa inflația.

„E normal ca alocațiile să se mărească, să se indexeze în raport cu inflația. Grădinițele, școlile trebuie finanțate, statul trebuie sa investească mai mult, împreună cu mediul privat. Copii trebuie sa aibă acces la educație.”, a declarat Marcel Ciolacu.

La rândul său, ministrul Muncii, Marius Budăi, a afirmat că alocațiile vor fi indexate cu rata inflației înregistrată în cursul anului precedent, așa cum prevede legea, ceea ce presupune o majorare de aproximativ 12 lei pentru un copil care beneficiază de alocaţia standard de 243 de lei.

”Nu cred că există vreo familie în România sau nu trebuie să susţinem noi o familie în România care să aibă părinţi apţi de muncă şi să trăiască doar din alocaţia copiilor”, susţine el.

”Alocaţiile vor creşte cu rata inflaţiei calculată… cu aia care scrie în lege şi pe care o cunoaştem. (…) Este ceea ce facem acum şi, până la urmă, eu nu cred că există vreo familie în România sau nu trebuie să susţinem noi o familie în România care să aibă părinţi apţi de muncă şi să trăiască doar din alocaţia copiilor”, a afirmat ministrul Muncii pentru sursa citată.

Când vor intra voucherele pentru alimente pe card

Dacă până de curând oficialii anunțau cu surle și trâmbițe că banii pentru voucherele sociale vor intra mai devreme, pentru ca beneficiarii să se poată folosi de ele până la Crăciun, din păcate, acestea vor fi alimentate chiar în ajunul Crăciunului.

Marcel Boloș a precizat că voucherele pentru alimente vor fi alimentate în perioada 19-23 decembrie, vor fi alimentate cardurile cu cei 250 lei. „Este un moment în care România, ca și mul­te alte sta­te europene, se con­frun­tă în cu pro­vo­cări acu­te, cu mul­ti­ple cri­ze care se supra­pun. Tocmai de ace­ea este vital să venim în spri­ji­nul per­soa­ne­lor vul­ne­ra­bi­le, pen­tru ca toți româ­nii să trea­că cu bine pes­te aces­tă peri­oa­dă.

Sunt apro­xi­ma­tiv 3.000 de lei pe care fie­ca­re bene­fi­ci­ar îi va pri­mi cu sigu­ran­ță anul vii­tor, din fon­duri europene, într-un efort al Guvernului de a se asi­gu­ra că nimeni nu este lăsat în urmă. Această ini­ţi­a­ti­vă este cea mai impor­tan­tă de acest gen deru­la­tă până acum în țara noas­tră, cu un impact deo­se­bit la nive­lul gru­pu­ri­lor vul­ne­ra­bi­le, măsu­ri­le lua­te con­tri­bu­ind in mod real si direct la creș­te­rea cali­tă­ții vie­ții lor și la dimi­nu­a­rea con­si­de­ra­bi­lă a ris­cu­lui de exclu­ziu­ne soci­a­lă, prin asi­gu­ra­rea capa­ci­ta­tii gos­po­dă­ri­i­lor de a‑și asi­gu­ra nevo­i­le ime­di­a­te”, a trans­mis minis­trul Marcel Boloș.