• Home
  • Breaking News
  • Creșterea sumei pentru ajutorul de deces. Cât constituie acum sprijinul financiar pentru înmormântare

Creșterea sumei pentru ajutorul de deces. Cât constituie acum sprijinul financiar pentru înmormântare

ajutor inmormantare 2023 valoare acte necesare

În România, gestionarea costurilor asociate cu un deces poate reprezenta o sarcină financiară semnificativă pentru familia afectată. Totuși, este disponibil un sprijin financiar pentru înmormântare în anul 2023, destinat să asiste familiile aflate în această situație dificilă.

Sprijinul pentru înmormântare este oferit atât în cazul decesului unei persoane asigurate, cât și neasigurate.

Suport Financiar pentru Înmormântare în 2023 Un singur beneficiar, fie acesta soț supraviețuitor, copil, părinte, tutore, curator sau oricare altă persoană care poate dovedi că a suportat costurile înmormântării, poate fi desemnat. Suma ajutorului de înmormântare pentru anul 2023 ajunge la 6.789 de lei pentru pensionari și persoanele asigurate, în timp ce pentru membrii de familie ai asiguratului sau pensionarului, suma se ridică la 3.395 de lei.

Pentru a accesa acest ajutor, persoana responsabilă de înmormântare poate angaja o firmă de pompe funebre, semnând un contract și lăsând talonul de pensie sau dovada asigurării, iar compania va gestiona formalitățile necesare. Fondurile sunt alocate în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea cererii la casa teritorială de pensii, în situația decesului unui pensionar, asigurat sau a unui membru de familie al acestora, sau la instituția care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului unui șomer sau al unui membru de familie al acestuia.

Documentația necesară pentru obținerea ajutorului de înmormântare include:

  • o cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificatul de deces (original și copie);
  • actul de identitate al solicitantului (original și copie);
  • documentele de stare civilă ale solicitantului, care să ateste gradul de rudenie cu decedatul sau actul care confirmă statutul de tutore, curator, mandatar (original și copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile legate de deces (original și copie);
  • un act medical care confirmă boala care a dus la incapacitate și data apariției acesteia, în cazul unui copil inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • un certificat care confirmă că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta între 18 și 26 de ani era înscris într-o formă de învățământ legală (original);
  • o adeverință eliberată de angajator, care să confirme că persoana decedată era asigurat la data decesului, sau un extras din REVISAL, după caz.

Dacă un membru de familie al asiguratului sau pensionarului decedează, ajutorul de deces este plătit asiguratului sau pensionarului respectiv. Fondurile pot fi direcționate către soțul supraviețuitor, copil, părinte, tutore, curator, sau oricare altă persoană care poate dovedi că a suportat cheltuielile legate de deces, în lipsa unei alte solicitări din partea persoanelor menționate anterior.

Concluzionând, ajutorul de înmormântare din 2023 reprezintă un suport financiar semnificativ pentru familiile care trec prin momente de tristețe și dificultate ca urmare a pierderii unei persoane iubite. Procesul de accesare a acestui ajutor, deși necesită depunerea unei cereri și a documentelor relevante, este unul simplu și eficient.