Maica Domnului ajută pe toată lumea. Citește în Postul Sfintei Marii această rugăciune puternică

Într-o perioadă atât de importantă pentru credincioșii ortodocși, plină de însemnătate și încărcată spiritual, Biserica ne îndeamnă la rugăciune, la apropierea de cele sfinte, la tăcere și smerenie. Suntem în Postul Sfintei Marii, unul dintre cele mai importante posturi de peste an, în care o cinstim pe Maica Domnului.

Rugăciunea care se citește în Postul Sfintei Marii
Maica Domnului este grabnic ajutătoare celor care o cheamă prin intermediul rugăciunii. Pe nimeni nu lasă nemângâiat, ea fiind cea care are grijă să ducă rugămințile noastre la Dumnezeu. A fi sub Acoperământul Maicii Domnului înseamnă a avea o viață binecuvântată. De ai o o problemă de sănătate, nevoi în familie, întâmpini dificultăți în a deveni părinte, sau neplăceri la locul de muncă, o simplă rugăciune către Maica Domnului te va ajuta să vezi lucrurile diferit, să simți că nu ești singur și că o rezolvare există în tot și toate.

Aprinde o lumânare sfințită și rostește cu voce tare Rugăciunea către Maica Domnului:

O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor.

Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tot în această perioadă, dar nu numai este bine să citești Acoperământul Maicii Domnului și rugăciunea Cuvine-se cu adevărat. Nu este om care să se fi rugat la Născătoarea de Dumnezeu și să nu fi primit alinare și ajutor în nevoința sa.