Marcel Boloş, veste bună pentru toţi românii: Se anunță un 2023 BOGAT! Vestea pe care toată lumea aștepta să o audă

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a transmis că 7, miliarde de euro au fost vitrate României prin POIM, ministrul Marcel Boloş precizând că ”am reuşit anul acesta să salvăm fiecare euro pe care îl avea la dispoziţie”.

Marcel Boloş anunţă că „am reușit să salvăm fiecare euro pe care îl aveam la dispoziție”, după ce România a primit 7 miliarde de euro prin POIM. ”Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (AM POIM), a transmis Autorităţii de Certificare şi Plată, din cadrul Ministerului Finanţelor, spre certificare şi rambursare, o declaraţie de cheltuieli în valoare de 1.04 miliarde lei, echivalentul a 210.59 milioane euro”, a transmis, duminică, MIPE, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că, astfel, în anul 2022, AM POIM a transmis spre decontare către Comisia Europeană sume în valoare de peste 2 miliarde euro, respectiv 2.004.479.336 euro, depăşind ţinta prevăzută în memorandum cu 372.836.988 euro.

”Am adoptat în cursul acestui an un set de măsuri pentru a preîntâmpina o eventuală pierdere masivă de bani pe care o anticipam, şi vedem, de la zi la zi, efectele pozitive. Am reuşit anul acesta să salvăm fiecare euro pe care îl aveam la dispoziţie. Simplificarea, debirocratizarea şi digitalizarea sunt deziderate pe care le urmărim nu doar la nivelul accesări fondurilor europene, dar şi la nivelul implementării proiectelor. Măsurile recente, promovate la nivelul Ministerul Investiţiilor şi Proitectelor Europene, ne ajută să consolidăm gestionarea fondurilor europene şi îşi vor vedea cu adevărat efectele în viitoarea perioadă de programare”, a transmis ministrul Marcel Boloş.

În prezent, rata de absorţiei pentru POIM este de 75.35% la nivelul cheltuielilor declarate. ”Până în prezent, pentru proiectele derulate prin acest program operaţional, Comisia Europeană a rambursat României 5,83 miliarde euro (7.13 miliarde euro cu prefinanţare), din totalul de 6,83 miliarde euro transmise spre decontare. Sumele reprezintă cheltuieli eligibile efectuate din fonduri europene în cadrul proiectelor derulate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare”, a declarat Carmen Moraru, secretar de stat.

Potrivit MIPE, la 16 noiembrie 2022, o altă declaraţie de cheltuieli pentru rambursarea a 236,32 milioane euro a fost trimisă Comisiei.

Stadiul general al perioadei 2014–2020: Potrivit MIPDE, în ceea ce priveşte execuţia Cadrului Financiar Multianual 2014–2020, până la această dată, sumele totale primite de la Comisia Europeană, reprezentând prefinanţări şi rambursări, aferente programelor finanţate din FESI (PO Infrastructură Mare, PO Competitivitate, PO Regional, PO Capacitate Administrativă, PO Asistenţă Tehnică, PO Capital Uman, PN Dezvoltare Rurală, PO Pescuit şi Afaceri Maritime) şi din FEAD (POAD) se situează la aprox. 25,4 miliarde euro (5,4 miliarde euro în anul 2022), ceea ce reprezintă aprox. 71% din alocarea UE aferentă acestor programe.

”În anul 2022, în ceea ce priveşte numărul total al contractelor semnate cu beneficiarii, a fost înregistrat un progres de 2.171 contracte de finanţare, în valoare totală de aprox. 3,6 miliarde euro”, a mai transmis MIPE.

Potrivit ministerului, progresul înregistrat în anul 2022 în ceea ce priveşte plăţile totale efectuate către beneficiari este de aprox. 5,2 miliarde euro.

Din analiza estimărilor de plată comunicate, rezultă că pentru autorităţile de management din cadrul MIPE, sumele previzionate acoperă necesarul de declaraţii de cheltuieli de transmis Comisiei Europene în anul 2022, în vederea evitării dezangajării fondurilor europene.