• Home
  • Actualitate
  • Modificări semnificative în legislația privind pensiile: O nouă schemă de calcul pentru cei cu vechime redusă

Modificări semnificative în legislația privind pensiile: O nouă schemă de calcul pentru cei cu vechime redusă

index 6

Recent, legea pensiilor a fost supusă unor schimbări importante, vizând în special persoanele care au contribuit la sistemul public de pensii pentru o perioadă de 10-15 ani. Conform noilor reglementări, acești angajați vor beneficia de dreptul la pensie la atingerea vârstei de pensionare, cu un cuantum de bază de 40% din salariul minim brut, plus un procent suplimentar de 1% pentru fiecare an lucrat.

Această schimbare introduce o distincție între cei care au contribuit între 10 și 15 ani și cei cu peste 15 ani de cotizație. Cei din urmă vor primi 45% din salariul minim brut, plus 1% pentru fiecare an de vechime.

Până în prezent, nu exista nicio diferență între beneficiarii pensiei minime, indiferent de numărul de ani lucrați. Noua formulă a fost concepută pentru a remedia această inechitate. Astfel, un pensionar cu 12 ani de muncă nu va mai primi aceeași pensie ca unul cu 35 de ani de activitate, dar cu salariul minim pe economie.

De asemenea, noua lege aduce modificări și în privința pensiei de urmaș și a ajutorului pentru soțul supraviețuitor. Conform noilor prevederi, soțul supraviețuitor, la atingerea vârstei de pensionare, va primi un ajutor de 25% din pensia partenerului decedat, acesta fiind cumulabil cu propria pensie.

În prezent, calculul pensiei se bazează pe înmulțirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie. Punctajul mediu anual este determinat prin împărțirea punctajelor anuale cumulate la numărul de ani de cotizare. Valoarea pensiei variază în funcție de raportul dintre veniturile câștigate de asigurat și salariul mediu brut pe economie.

Astfel, un angajat cu un salariu brut de 4.000 de lei va avea o pensie estimată de cel puțin 1.250 de lei, în timp ce pentru un salariu brut de 7.000 de lei, pensia de stat ar ajunge la aproximativ 2.000 de lei.

Aceste schimbări reflectă o adaptare a sistemului de pensii la realitățile economice și sociale actuale, având ca scop asigurarea unor condiții mai echitabile pentru toți contribuabilii.